Zmianie barwy towarzyszy wiele innych zmian

Przekonano się następnie, że gen C nie wywołuje wyłącznie zmiany zabarwienia, lecz wpływa i na inne cechy. Gąsienice formy carbonaria są odporniejsze.

Zmianie barwy towarzyszy wiele innych zmian dotyczących cech fizjologicznych, rozwojowych i cech zachowania. Mamy przeto w tym przypadku do czynienia albo z pleiotropowym oddziaływaniem genu na barwę, albo też różne te cechy zależą od różnych genów, które są jednak tak ściśle z sobą sprzężone, że tylko wyjątkowo może między nimi zajść wymiana (crossing-over).

Zaznaczyłem już, że gen C jest genem dominującym, tak że fenotypowo nie ma różnicy między homozygotami CC i heterozygotami Cc. Zauważono jednak, że

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>