Z wyjątkiem rodzaju Ramapithecus

•organizacji właściwego dla Hominidae. Dlatego też Howell (1967) zalicza ów rodzaj do Hominidae, przesuwając tym samym w czasie moment pojawienia się człowiekowa- tych wstecz, aż do miocenu. Badacz ten sądzi nawet, że Ramapithecus jest bardzo zbliżony do rodzaju Australopithecus (odpowiadającego dawniej wyróżnianej tu ¦całej podrodzinie Auslralopithecinae), chociaż te dwa rodzaje dzieli okres 8-10 milionów lat.

Z wyjątkiem rodzaju Ramapithecus, którego stanowisko w obrębie Hominidae nie jest jeszcze zaakceptowane przez większość badaczy, przedstawicieli tej rodziny spotykamy na terenie Afryki dopiero w utworach plejstocenu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>