Wynik tego doświadczenia

Oznaczmy sobie gen recesywny jednej rasy przez a, gen recesywny drugiej rasy przez b. Normalnymi, dominującymi allelami tych genów u much dzikich są geny A i B. Muchy jednej rasy mają genotyp aaBB, muchy rasy drugiej A Abb. Wskutek skrzyżowania jednej rasy z drugą powstają heterozygoty AaBb, które mając fenotyp much dzikich dawały się łatwo odróżnić od much aaBB i AAbb. W doświadczalnej hodowli much obu ras usuwano wszystkie muchy o fenotypie dzikim, czyli heterozygoty AaBb. Przekonano się, że z biegiem czasu ilość powstających heterozygot malała, czyli że zaczął się tworzyć mechanizm izolujący rozrodczo obie wyjściowe rasy much.

Wynik tego doświadczenia można wytłumaczyć w następujący sposób. Początkowo występują w populacji obu ras drozofil osobniki różniące się między sobą genetycznie pod względem preferencji seksualnej.

Jedne muchy chętnie krzyżują się z muchami drugiej rasy, podczas gdy inne dobierają sobie partnerów tej samej rasy. Ponieważ mieszańce międzyrasowe są usuwane, muchy krzyżujące się międzyrasowo nie przekazują swych genów na dalsze potomstwo. Natomiast te muchy, które krzyżowały się z osobnikami tej samej rasy, mogły przekazać swoje skłonności uwarunkowane genetycznie na dalsze pokolenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>