Według Ph. J. Darlingtona

Według Ph. J. Darlingtona, zoogeografa amerykańskiego, kontynent afrykański był terenem, na którym nastąpiło oddzielenie się z pnia zwierzęcego linii rozwojowej wiodącej do człowieka. Ewolucja w kierunku form praludziach rozpoczęła się z chwilą, gdy jeden ze szczepów małp człekokształtnych osiągnął wyprostowaną postawę, gdy owi nasi najdawniejsi przodkowie zaczęli chodzić i biegać na dwóch nogach, uwalniając tym samym przednie kończyny od zadań lokomocji. Wytworzyła się ręka, narząd pracy (Engels).

Niektórzy badacze przyjmują, że zmiana warunków.otaczających była bezpośrednią przyczyną zmiany w sposobie poruszania się, która z kolei musiała spowodować daleko idące przekształcenia w całym organizmie, a przede wszystkim w zmianie zespolenia kręgosłupa z czaszką i przemianie chwytnego pierwszego palca stopy w palec pozbawiony tej właściwości.

Wskutek oziębienia klimatu gęste lasy tropikalne zaczęły ulegać przerzedzaniu i małpy były zmuszone coraz częściej przebywać na ziemi, co z kolei wpłynęło na zasadniczą zmianę kierunku działania doboru. Dobór, wykorzystując zmienność dziedziczną, doprowadził w końcu do wytworzenia form dwunożnych. Pogląd ten przyjmuje, że ewolucyjne wykształcenie postawy wyprostowanej u naszych przodków było spowodowane zmianami klimatycznymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>