Warunki życia

Warunki życia nie ulegają częstym zmienom i dlatego wiele różnych mutacji po-jawiało się wielokrotnie w historii populacji i zostało zwartościowanych działaniem doboru naturalnego. Wszystkie mutacje korzystne zostały przyjęte i weszły do ogólnej puli genów populacji, wszystkie mutacje szkodliwe zostały wcześniej czy później wyeliminowane.

Jeżeli przeto zauważamy, że najczęściej nowo powstające mutacje mają charakter upośledzający w ten czy w inny sposób osobnika, nie powinno nas to dziwić, gdyż mutacje korzystne pojawiały się poprzednio i zostały już utrwalone w składzie ge-netycznym populacji. Dlatego też napotkanie obecnie na mutacje korzystne, gdy warunki życia nie ulegają zmianie, musi należeć do wielkich rzadkości. Nie znaczy to jednak, aby powstawanie mutacji korzystnych w ogóle się nie zdarzało, nawet przy zachowaniu nie zmienionych warunków życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>