Ewolucyjne powstanie rodu ludzkiego

Współczesnemu czytelnikowi trudno zdać sobie sprawę, jak wiele oporów musiała przezwyciężyć nauka, nim wreszcie ewolucja człowieka została przyjęta jako fakt nie podlegający wątpliwości. Należy pamiętać, że każda bardziej liberalna próba inter-pretacji tekstu Biblii spotykała się z licznymi sprzeciwami.

Darwin opierał się w swych dowodach świadczących o ewolucji człowieka na anatomii porównawczej i embriologii. Dowody z serologii były wówczas jeszcze nie znane, a dowody paleontologiczne były nie tylko bardzo skąpe, ale także fałszywie komentowane.

Należy bowiem pamiętać, że chociaż jeszcze przed rokiem 1859 odkryto kilkakrotnie fragmenty kości człowieka plejstoceńskiego, uczeni z góry odrzucali możliwość istnienia w plejstocenie form ludzkich. Wszyscy zgodnie z Cuvierem sądzili, że człowiek kopalny nie może istnieć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>